Doradca Kariery, coach, mgr psychologii. Prowadzi szkolenia i doradztwo indywidualne oraz grupowe. Bardzo ważne są dla niego widoczne efekty prowadzonych działań rozwojowych. Jasno postawiony cel oraz podążanie za Klientem stanowią podstawę skuteczności.

Paweł Wolski

Od 9 lat z powodzeniem prowadzę poradnictwo indywidualne oraz grupowe. W zawodzie trenera najbardziej cenię ciągły rozwój kursantów oraz widoczne efekty ich pracy. Dążę do jak najpełniejszego zaspokojenia zarówno oczekiwań szkoleniowych uczestników jak i celów biznesowych firmy. Profesjonalne przygotowanie oraz zróżnicowanie i dynamika prowadzonych przeze mnie szkoleń zyskują zawsze wysokie oceny wśród kursantów. 

Rozwój osobisty - szkolenia, których celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych  w budowaniu dobrych relacji w pracy, a zarazem umiejętności przydatnych w życiu prywatnym.

Rozwój zawodowy - szkolenia, których celem jest świadome planowanie satysfakcjonującego życia zawodowego; zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych w pracy.

Niepełnosprawność - szkolenia, których celem jest umiejętne wspieranie klientów niepełnosprawnych w ich rozwoju i poruszaniu się po rynku pracy.

 • budowanie zespołu, zarządzanie zespołem
 • obsługa klienta, trudny klient
 • techniki negocjacji i sprzedaży
 • przygotowywanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń
 • doradztwo zawodowe
 • coaching
 • zatrudnianie niepełnosprawnego pracownika
 • aktywne poszukiwanie pracy
 • komunikacja interpersonalna
 • asertywność
 • autoprezentacja
 • radzenie sobie ze stresem
 • motywacja
 • zarządzanie czasem
 • rozwój osobisty
 • rozwój zawodowy

X 2008 - nadal - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

-  studia doktoranckie - psychologia - planowana obrona VI 2012

III 2010 - Trener Modules of Employable Skills - wpis na listę trenerów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

XII 2007 - Międzynarodowy Certyfikat Trenera

- w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju

- wydawany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications

III 2007 - I 2008 - Szkoła Trenerów Zarządzania

- Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

X 1998 - VII 2003 - Uniwersytet Jagielloński

- magister Psychologii Stosowanej

profil studiów:

- doradztwo zawodowe i personalne

- psychologia pracy, marketingu i reklamy

 

KURSY I SZKOLENIA:

 • XI 2011 - Projektowanie szkoleń e-learningowych
 • IV 2011 - Outplacement - wsparcie osób zwalnianych
 • II 2011 - Afektywne aspekty zdrowia psychicznego
 • XI 2010 - Stres życiowy i radzenie sobie
 • II 2010 - Prowadzenie szkoleń metodą MES
 • VII 2008 - Wideotrening Komunikacji
 • IV 2008 - Lider Klubu Pracy
 • VII 2007 - Przygotowywanie i zarządzanie projektami UE
 • X 2006 - Organizacja stanowisk, warunków i środowiska pracy niepełnosprawnych pracowników
 • X 2006 - Szkolenia - standardy działania, certyfikacja
 • IX 2006 - Jobcoaching
 • II 2006 - Doradztwo zawodowe
 • II 2006 - Life coaching
 • IX 2005 - MS Excel - poziom zaawansowany
 • III 2003 - szkolenie w dziale personalnym - BP Polska; P&G

W celu podjęcia współpracy prosimy o kontakt z koordynatorami ds. szkoleń

tel. (12) 430-39-03

biuro(at)prokadra.pl

Powrót do listy