Trener i konsultant specjalizujący się w obszarach związanych z psychologią, zarządzaniem, HR i rozwojem osobistym. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy oraz sesje z zakresu diagnozy potencjału zawodowego.

Bożena Janowska

Mądrość w odróżnieniu od wiedzy nie pochodzi z książek, a z odwagi doświadczania życia, umiejętności uczenia się na błędach i wyciągania wniosków z własnych zachowań ze zrozumieniem ich konsekwencji.   

Oprócz szkoleń realizuje  projekty  doradcze dotyczące wdrażania strategii personalnych w organizacjach obejmujące obszary z zakresu opracowywania, wdrażania i monitorowania systemu ocen pracowniczych, rekrutacji i selekcji kandydatów, zarządzana w oparciu o kompetencje, opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, rozpoznawania i analiz potrzeb szkoleniowych, badania satysfakcji pracowników, coachingu indywidualnego i grupowego, jak również konstruowania i przeprowadzania sesji Assessment i Development Centre.

Od 2001 roku pracuje jako trener i  konsultant specjalizując się w obszarach związanych  z psychologią, zarządzaniem, HR i rozwojem osobistym. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy oraz sesje z zakresu diagnozy potencjału zawodowego.

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

 • Budowanie relacji i współdziałanie
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Konflikt jako sytuacja społeczna
 • Negocjacje
 • Trening asertywności
 • Efektywna komunikacja
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Rozwiązywanie problemów
 • Stres i wypalenie zawodowe

 MENEDŻERSKIE

 • Zarządzanie zespołem
 • Budowanie zespołów
 • Praca zespołowa a komunikacja w zespole
 • Organizacja czasu w zespole
 • Motywowanie i delegowanie
 • Zarządzanie zmianą
 • Rozwijanie umiejętności menedżerskich
 • Efektywna komunikacja w firmie
 • Coaching menadżerski

HR

 • Rekrutacja i selekcja
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Zarządzanie w oparciu o kompetencje
 • Zarządzanie wiekiem
 • Marketing personalny
 • Zarządzanie różnorodnością

INNE

 • Train of training - umiejętności i techniki trenerskie
 • Szkolenia dla trenerów programu ?Spadochron?
 • Umiejętności psychospołeczne dla osób bezrobotnych
 • Obsługa klienta

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie, Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Doradztwa Zawodowego oraz planowania ścieżek karier w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Doktorantka studiów ekonomiczno-społecznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Certyfikowany International Coach ICC

Licencjonowany trener programu "Spadochron" Richarda Bollesa

Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członek International Coaching Community. 

W celu podjęcia współpracy prosimy o kontakt koordynatorami ds. szkoleń

tel. (12) 430-39-03

biuro(at)prokadra.pl

Powrót do listy