Szkolenia dofinansowane
Szkolenia i treningi

Projekt: Podniesienie konkurencyjności  MMŚP w zakresie zarządzania środowiskiem
i audytu ekologicznego.
W ramach współpracy do zadań firmy Prokadra należało: rekrutacja uczestników szkoleń wraz z dostarczeniem wymaganej przez projekt dokumentacji; przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń; przeprowadzenie doradztwa; druk materiałów szkoleniowych; wynajem sal szkoleniowych oraz zapewnienie cateringu podczas szkoleń; zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas szkoleń wyjazdowych

Ekonorm Sp. z o.o., Grzegorz Oparczyk

"Wszystkie usługi świadczone przez firmę Prokadra zrealizowane zostały bez zastrzeżeń i w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym rekomendujemy firmę Prokadra jako rzetelnego oraz kompetentnego partnera przy realizacji projektów"

Prokadra

Uwarunkowania dobrej obsługi klientów - umiejętne łączenie trzech perspektyw - klienta, firmy i pracownika oraz zasady zachowania i przebieg rozmowy z klientem

ZUS Oddział w Krakowie, Ewa Drogosz

"Szkolenie przez firmę ProKadra Dorota Blicharska-Waśko zostało przygotowane
przeprowadzone w sposób profesjonalny, na bardzo wysokim poziomie. Szkolenie było prowadzone w formie intensywnych, dynamicznych zajęć warsztatowych w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy szkolenia docenili fachowość i zaangażowanie prowadzących, a poziom merytoryczny został bardzo wysoko oceniony w ankietach po szkoleniowych"

Prokadra

Komunikacja z interesantami, interesariuszami i otoczeniem społecznym
urzędu

PFRON Oddział w Lublinie, Aleksander Piechnik

"Uczestnicy bardzo chwalili sobie bezpośredni kontakt z trenerem prowadzącym i ciekawą formę prowadzonych warsztatów. Jeszcze długo po tym spotkaniu pracownicy opowiadali sobie o spostrzeżeniach i wykorzystaniu technik szkoleniowych w ich życiu zarówno osobistym jak i zawodowym".

 

Prokadra

20 szkoleń specjalistycznych dla klientów MARR (przedsiębiorców MMŚP)

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

"W oparciu o wykonane zamówienia Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. stwierdza, że Firma Szkoleniowa Prokadra realizuje zakontraktowane szkolenia w sposób rzetelny i profesjonalny".

Prokadra

Budowanie zespołu

Główny Urząd Statystyczny, Katarzyna Pisańska-Borowska

"Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia
zajęć przez trenera, jego zaangażowanie, a także wysokie umiejętności interpersonalne, dzięki którym wytworzył przyjazną atmosfery wśród uczestników szkolenia (...) Raz jeszcze pragniemy podziękować firmie ProKadra za realizację szkoleń dla Głównego Urzędu Statystycznego"

 

Prokadra

Sytuacje trudne w pracy inspektora kontroli - umiejętność radzenia sobie ze stresem

ZUS Oddział w Kielcach, Jerzy Dalka

"Firma PROKADRA zorganizowała szkolenia w sposób profesjonalny,
rzetelny oraz z należytą starannością. Trenerzy wykazali się dużym
doświadczeniem i wiedzą merytoryczną .Uczestnicy wysoko ocenili szkolenie,
zarówno pod względem treści, jak i sposobu prowadzenia".

 

Prokadra

Asertywność w obsłudze klienta

ZUS Oddział w Zielonej Górze, Iwona Komczyńska

"Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie, zajęcia były prowadzonew sposób, interesujący i czynny. Szkolenie przyniosło wiele korzyści, które znalazły odzwierciedlenie w efektach naszej pracy".

Prokadra

Inteligencja emocjonalna w pracy

ZUS Oddział w Słupsku, Tomasz Klaman

"Przeprowadzone szkolenia charakteryzowały się bardzo dobrym przygotowaniem pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym, były realizowane zgodnie z harmonogramem szkolenia, dopasowane do potrzeb i oczekiwań uczestników szkoleń"

PROKADRA

Efektywna komunikacja z klientem

ZUS Oddział w Słupsku, Tomasz Klaman

"Uczestnicy szkoleń w ankietach ewaluacyjnych wysoko ocenili wiedzę trenerów z zakresu prowadzonych szkoleń, sposób przekazywania wiedzy, przygotowanie do zajęć, bieżącą reakcję na zgłaszane przez uczestników problemy. Wysoko ocenili każde szkolenie, a także przydatność szkolenia przy realizacji zadań na stanowisku pracy. Uczestnicy podkreślali profesjonalizm w przekazywanej wiedzy praktycznej oraz przyjemną atmosferę na szkoleniach.

PROKADRA

Nauka przez całe życie, Postępowanie w trudnych sytuacjach

ZUS Oddział w Kielcach, Grażyna Wesołowska

"Tempo szkoleń jak i sama forma dostosowana była do indywidualnych potrzeb uczestników. Wybrane techniki ćwiczone były poprzez odgrywanie scenek z udziałem prowadzących"

PROKADRA