Szkolenia dofinansowane
Szkolenia i treningi
01.02.2016

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

<<< Powrót

Szkolenia dofinansowane z KFS - już teraz możesz uzyskać finansowanie wybranych szkoleń od 80 do 100 % ich wartości!

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania. Pomagamy w dobraniu odpowiednich szkoleń, przygotowaniu wniosku oraz wypełnieniu formalności związanych z jego rozliczeniem.

Czym jest KFS?

KFS to fundusz utworzony ze środków Funduszu Pracy przeznaczony na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Środki KFS przyznawane są firmom na zasadzie pomocy de minimis.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie może się ubiegać każdy pracodawca (np. przedsiębiorstwo, fundacja, instytucja, urząd), który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu. Nie ma znaczenia wielkość firmy.

Jaka jest wartość dofinansowania?

W przypadku mikroprzedsiębiorstw 100% kosztów kształcenia, natomiast w przypadku pozostałych firm 80% (pozostałe 20% pokrywa pracodawca w ramach wkładu własnego). Kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie działania m.in. mogą być dofinansowane?

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Zapraszamy do wnioskowania m.in. o dofinansowanie na poniższe szkolenia specjalistyczne realizowane przez firmę Prokadra:

SZKOLENIA Z ZAKRESU MARKETINGU:
- Innowacyjna strategia marketingowa, budowanie marki oraz skuteczne narzędzia marketingowe
- Tworzenie stron - jak za darmo albo niewielką opłatą zbudować stronę dla firmy wykorzystując bezpłatne narzędzia online
- Reklama w wyszukiwarkach - adwords i pozycjonowanie - podstawy
- Obsługa kampanii reklamowych
- Analiza efektywności działań promocyjnych
- Social media i blogosfera - najważniejsze informacje, które musisz znać żeby skutecznie promować swoją firmie przez media społecznościowe + przegląd najnowszych trendów w social media
- Wyprzedź konkurencję - wykorzystaj najnowsze trendy w e-marketingu
-  Zarządzanie e-biznesem

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA:
- Prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem nawiązania i rozwiązania umów na czas określony, elastycznego czasu pracy i urlopów rodzicielskich
- Zmiany w kodeksie pracy w 2016 roku
- Ochrona danych osobowych
- Zamówienia publiczne
- Rozliczanie czasu pracy

SZKOLENIA Z ZAKRESU PODATKÓW:
- 2016 czas zmian podatkowych - zmiany w podatku PIT, CIT i VAT
- Nowe regulacje w obszarze cen transferowych w 2016 roku
- Akademia VAT

SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW:
- Finanse dla menedżerów i niefinansistów
- Zarządzanie płynnością finansową
- Zarządzanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA:
- Zarządzanie projektami
- Zarządzanie strategiczne w oparciu o zrównoważoną kartę wyników BSC

  Od czego zależy przyznanie dofinansowania?

Przyznanie dofinansowania zależy od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje zarówno kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona), jak i uzasadnienie potrzeby realizacji szkoleń.

Oczywiście przygotowując wniosek należy zwrócić szczególną uwagę na priorytety dotyczące udzielania wsparcia na rok 2016 opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie kompetencji do celów zawodowych;
- wsparcie kształcenia zawodowego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
- wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS - KROK PO KROKU

 

PO AKCEPTACJI WNIOSKU

Jeżeli chcesz uzyskać dofinansowanie na szkolenia organizowane przez firmę Prokadra skontaktuj się z nami - pomożemy Ci określić potrzeby szkoleniowe, dobrać szkolenia oraz poprawnie wypełnić wniosek.

PROKADRA

Tel. 531 831 080; 12 430 39 03

Mail: biuro@prokadra.pl